Úvod  |  Přihlásit  |  Kontakt  |  Doprava  |  Galerie

Jak nakupovat

 

Obchodně dodací podmínky

 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti výroby a prodeje nábytku mezi společností Delfi s.r.o. (dále jen „prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující") Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Reklamačním řádem ( viz příloha č.3 ) a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.


I. 
Základní ustanovení
 

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Delfi s.r.o. (dále jen „prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující")

Kupujícímu je doporučeno se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Prodávající

Delfi s.r.o, Ovocná 5, 405 02 Děčín 5, IČ: 46708316, DIČ: CZ46708316, banka: KB Děčín, č.ú.: 556547-431/0100

Společnost je vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2300 zabývající se prodejem nábytku, jak dalším prodejcům tak i koncovým uživatelům.

Kupující
Partner – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v aktuálním znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 


II.
Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Více viz příloha č. 4.


III.
Otevírací doba

Sídlo firmy  : Ovocná 5, Děčín 5, 405 02: 
Pondělí-Pátek:   7:00 – 15:30
Objednávky přes internetový obchod na adrese www.divendoor.cz,  www.nabytekdelfi.cz
24h denně, 7 dní v týdnu 


IV.
Ceny

Všechny ceny jsou dány platnými ceníky Delfi s.r.o.. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 


V.
Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání po prověření oddělením TPV Delfi s.r.o.. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku prodávající kupujícímu předem potvrdí  e-mailem cenu a termín dodání.  Pokud kupující s cenou  či termínem nesouhlasí, objednávku písemně stornuje  a tato není realizována. V opačném případě je nutno objednávku písemně potvrdit.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na www.divendoor.cz (dále jen „e-shop"), nebo na www.nabytekdelfi.cz
- elektronickou poštou na adrese objednavky@nabytekdelfi.cz; mtz@nabytekdelfi.cz
- osobně na adrese výrobního závodu
- faxem na čísle 412 510 580

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:
- obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- podpis osoby oprávněné objednávat zboží
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité, nebo sloužící k upřesnění objednávky dle potřeb  (Delfi s.r.o viz příloha č. 1)


VI.
Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo bezplatně odstoupit od smlouvy do 2 dnů od objednání zboží na základě písemného stornování . V případě pozdějšího odstoupení je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu všechny vzniklé náklady.

 


VII.
Platební podmínky

a) platba v hotovosti při osobním odběru zboží
b) platba předem bankovním převodem( proformafakturou)
c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
d) platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek a odsouhlasení vedením společnosti Delfi s.r.o)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.


VIII.
Dodací podmínky

Osobní odběr ve výrobním závodě Děčín nebo závozem Delfi s.r.o na místo určení: Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Zasílání zboží zajišťuje firma Delfi s.r.o. vlastními nebo pronajatými prostředky. Prodávající rozváží zboží po regionech ČR . 

 Termín expedice  zboží se řídí platnými expedičními termíny Delfi s.r.o ( viz příloha č. 2) a je sdělen kupujícímu při potvrzením objednávky spolu s cenou . 

 Kupující je povinen bezprostředně při převzetí zboží a to jak při osobním odběru, tak při závozu přepravní službou, nebo při přepravě závozem DELFI, zodpovědně překontrolovat spolu s dopravcem nebo pracovníkem DELFI stav zásilky (počet balíků, , dílů a dveří, poškození krabice, poškození zboží atd.) podle přiloženého přepravního, nebo dodacího listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce, nebo dodacím listě při přepravě DELFI, či při převzetí na expedici DELFI.

Při neúplné, nebo poškozené zakázce je nutné:

 

1. Při převzetí na expedici DELFI – informovat expedienta a zapsat závadu do dodacího listu a informovat  neprodleně reklamačního technika DELFI na tel: 737262166, nebo osobně.

2. Při převzetí od veřejné dopravní služby: sepsat s dopravcem škodní protokol, případně zápis do přepravního listu a tento bez zbytečného odkladu maximálně do 24 hodin zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou na dispečink přepravní služby  na které také uplatní případnou škodu. Následně informovat kvůli případné nové výrobě reklamačního technika DELFI emailem na miroslav.briza@nabytekdelfi.cz nebo telefonu 737262166.

3. V případě závozu vlastními prostředky Delfi s.r.o. je možno uvedený protokol předat řidiči, případně zapsat reklamaci neúplnosti nebo poškození do dodacího listu, či zboží nepřevzít  a vrátit se zápisem zpět.

 

Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky  bez výše uvedených úkonů, dává prodávajícímu možnost zamítnout reklamaci jako neoprávněnou pro převzetí zboží bez připomínek a tak prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

 

 

 

IX.

Cena dopravy

 

Cena za dopravu je stanovena paušální částkou 980,- Kč bez DPH za jeden závoz bez rozdílu počtu zakázek. V případě objednávek přes elektronický obchod v hodnotě nad 4 001,- Kč  bez DPH je doprava zdarma . Uvedená cena neobsahuje cenu za balení. Cena dopravy se může lišit od paušální ceny dopravy vlivem skokového zdražení pohonných hmot nebo vlivem zvláštních požadavků zákazníka na dopravu nebo balení.  Platná cena dopravy je uvedena vždy na faktuře.Cena dopravy nezahrnuje nastěhování a instalaci nábytku. Dopravní podmínky stávajících partnerů zůstávají nezměněny. Ceny dopravy jsou platné pouze pro území ČR. Pro zahraničí je cena stanovena individuálně podle hmotnosti zboží a způsobu platby.

 

X.
Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list slouží faktura. 

XI.
Závěrečná ustanovení   

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 13.6..2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. 


Za společnost Delfi s.r.o. schválil  František Beneš , Obchodní ředitel  

zpět